_edit_lock : 1501558833:3
_edit_last : 3
_thumbnail_id : 2571
onesignal_meta_box_present : 1
onesignal_send_notification :
_spost_short_title :
_yoast_wpseo_metadesc : Sau khi hoàn tất tối ưu OnPage cho website thì chúng ta cần phải lên kế hoạch xây dựng backlink để giúp từ khóa có thứ hạng tốt hơn trên công cụ tìm kiếm.
_yoast_wpseo_content_score : 60
_yoast_wpseo_primary_category : 241
Views : 882
_kksr_ratings : 13
_kksr_casts : 5
_kksr_avg : 2.60
_internal_link_exist : yes