Nam Ngô Blog cần bán tài khoản GA Content chưa PIN (đã lên 8$) từ năm 2013. LH:http://fb.me/namngo1995