Thẻ Meta là gì? Những thẻ Meta cần thiết trong SEO

Thẻ Meta là gì? Những thẻ Meta cần thiết trong SEO

Thẻ meta là gì?

Thẻ Meta hay còn gọi là Meta Tag là những dòng mã đặt ở trên đầu của một trang HTML chứa những thông tin về file HTML đó như tiêu đề, mô tả, ngôn ngữ, tác giả,… nhằm cũng cấp cho các công cụ tìm kiếm biết và thu thập thông tin về trang web của bạn.

Những thẻ Meta quan trọng trong SEO

Thẻ Meta mà kể đầy đủ và chi tiết ra thì thật sự rất nhiều, những chúng ta chỉ sử dụng một vài thẻ trong số chúng. Trong bài này mình sẽ liệt kê những thẻ Meta thật sự cần thiết đối với một trang HTML.

Thẻ Meta Title

Cấu trúc: <title>tiêu đề</title>

Meta Title là thẻ khai báo tiêu đề của một trang và có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình SEO Onpage. Thẻ này sẽ giúp tiêu đề của một trang hiển thị đầy trên công cụ tìm kiếm.

Thẻ tiêu đề khi hiển thị trên Google nó sẽ hiển thị từ 60 – 70 ký tự, nếu vượt quá số ký tự cho phép thì tiêu đề của bạn sẽ bị cắt phần dư đi và thay bằng dấu 3 chấm (…). Tuy nhiên khoảng cho phép nằm trong từ 60 – 100 ký tự có ý nghĩa, nên bạn cần tối ưu thẻ tiêu đề sao cho chuẩn SEO nhất.

Thẻ Meta Description

Cấu trúc: <meta name=”description” content=”mô tả” />

Meta Description là thẻ mô tả nội dung của một trang, tóm tắt ngắn gọn nội dung của trang đó để hiển thị trên công cụ tìm kiếm. Nội dung mô tả được Google hiển thị trên kết quả tìm kiếm khoảng 160 ký tự, nếu quá số ký tự cho phép thì nội dung dư thừa sẽ bị thay bằng dấu 3 chấm (…).

Xem thêm: Thủ thuật tối ưu thẻ Meta Description

Thẻ Meta Keywords

Cấu trúc: <meta name=”keywords” content=”từ khóa” />

Meta Keywords là thẻ mô tả từ khóa của một trang. Hiện tại các công cụ tìm kiếm không đánh giá cao thẻ này, nhưng bạn vẫn nên sử dụng với mục đích thực của nó.

Thẻ Meta Robots

Cấu trúc: <meta name=”robots” content=”giá trị” />

Meta Robots có nhiều giá trị nhưng bạn không sử dụng hết chúng đâu. Thường thì một trang nên sử dụng 3 giá trị sau đây:

  • noodp: Ngăn cản các công cụ tìm kiếm tạo các mô tả description từ các thư mục danh bạ Web DMOZ như là một phần của snippet trong trang kết quả tìm kiếm.
  • index: Đánh chỉ số trang.
  • follow: Bọ tìm kiếm sẽ đọc các liên kết văn bản trong trang và sau đó sẽ xử lý, truy vấn nó.

Cách giá trị cách nhau bằng dấu phẩy (,). Ví dụ: noodp,index,follow.

Thẻ Meta Revisit After

Cấu trúc: <meta name=’revisit-after’ content=’1 days’ />

Meta Revisit After là thẻ khai báo cho bọ tìm kiếm thời gian quay trở lại trang web của bạn.

Thẻ Meta Content Language

Cấu trúc: <meta http-equiv=”content-language” content=”vi” />

Meta Content Language là thẻ khai bao ngôn ngữ website của bạn, giúp các công cụ tìm kiếm hướng đối tượng người dùng cho website có sử dụng thẻ này.

Thẻ Meta Content Type

Cấu trúc: meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />

Meta Content Type là thẻ khai báo mã hiển thị ngôn ngữ của website chứa nó.

Thẻ Meta Property

Cấu trúc: <meta property=”og:value” content=”content value” />

Meta Property là thẻ khai báo cấu trúc của một trang web, bạn nên bổ sung thêm thẻ này để khai báo cấu trúc với các thuộc tính như URL, title, locale, type nhằm tăng tính hiệu quả trong quá trình làm SEO.

Kết luận

Như vậy chúng đã cũng đã tìm hiểu được những thẻ Meta Tag cần thiết cho một website. Hãy sử dụng chúng một cách tối ưu nhất để quá trình SEO Onpage của bạn trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments